Objednávka

  1. Předmětem objednávky je dodávka zboží, které musí být dostatečně specifikováno v objednávce či smlouvě.

Cena:

  1. Cena zboží se řídí platným ceníkem. Ceny uvádíme v Kč/bm bez DPH a bez hodnoty dopravy. Při střihu se k základní ceně za bm látky účtuje přirážka za střih dle výše uvedené v ceníku. Orientační cena je ke sdělení po registraci na webových stránkách.

Platební a dopravní podmínky

  1. Zboží zasíláme převážně na dobírku. Je možné vystavit dopředu zálohovou fakturu a zboží zaslat po její úhradě. Po podpisu kupní smlouvy je možné zboží uhradit i bankovním převodem na základě faktury-daňového dokladu se splatností 14 dní. Po dohodě lze sjednat i individuální platební podmínky.
  2. V případě, že odběratel není u naší společnosti zaregistrován (nesdělil své IČ, nemáme historii vzájemných obchodů), zasíláme mu pouze a výhradně na dobírku! Při větší hodnotě zboží může být takovému odběrateli vystavena zálohová faktura a zboží bude objednáno u dodavatele/výrobce až po úhradě zálohy.
  3. Z přepravních společností spolupracujeme s firmami DPD a Toptrans. Na zvláštní přání lze zásilku poslat i Českou poštou. Při zasílání zboží do zahraničí se doprava sjednává individuálně.
  4. Při případném vrácení zboží ze střihu (nikoliv reklamace) je účtována náhrada 25% ceny ustřihnuté látky, neboť takto ustřihnutý kus látky již není možno prodat za standardní cenu. V případě, že se obě strany dohodnou na vrácení celé role, vrátí se částka za zboží celá.
  5. Náklady na dopravu při bezdůvodném vrácení zboží si nese zákazník sám.

Reklamace

  1. Reklamace jsou vyřizovány ve lhůtách vyplývajících z platných zákonů.
  2. Zákazníci v souvislosti s Všeobecnými obchodními podmínkami mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

Tyto základní informace nabývají platnosti dne 1.1.2013.

Ochrana osobních údajů

Doplnění změn obchodních podmínek platných ke dni 25.5.2018 v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR): Ke stažení (PDF).